Amazing Stories นิตยสารแนวใหม่

===================================================

จินตนาการสุดล้ำของนิยายในวันนี้—เป็นความจริงแท้ที่แน่นอนในวันพรุ่งนี้

===================================================

นิตยสารแนวใหม่

โดย HUGO Gernsback, FRS
ถอดความโดย ณาส ธรัญ

แค่นิตยสารนิยายอีกฉบับหนึ่งกระนั้นหรือ!

AMAZ-1

ในห้วงความคิดแรก มันดูเหมือนว่าเป็น ไปไม่ได้ที่จะะมีช่องว่างสำหรับนิตยสารเฉพาะนิยายฉบับใหม่ขึ้นมาอีกในประเทศนี้ ผู้อ่านอาจประหลาดใจว่า “มันยังไม่มีมากพออยู่แล้วเหรอ กับหลายร้อยฉบับที่ได้มีการตีพิมพ์จำหน่ายในตอนนี้” นั่นเป็นความจริงแน่แท้ แต่นี่ก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ “นิตยสารนิยายอีกฉบับหนึ่ง”เท่านั้น อเมซซิ่ง สตอรี่ส์  ยังเป็นนิตยสารนิยายประเภทใหม่! มันเป็นสิ่งที่ใหม่ทั้งหมด–แตกต่างทั้งหมด–แลเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในประเทศนี้   ด้วยเหตุนี้ อเมซซิ่ง สตอรีส์ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับความใส่ใจและความสนใจจากคุณ 

นิตยสารนิยายปกติ มักจะเป็นเรื่องรักๆ ใคร่ๆ และนิตยสารประเภทปลุกใจเสือป่า ประเภทผจญภัยและอื่นๆ อีกมายมา  แต่นิตยสาร “นิยายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์[1]” เป็นผู้บุกเบิกเรื่องในประเภทนี้ของอเมริกา
อ่านเพิ่มเติม Amazing Stories นิตยสารแนวใหม่