100 ปี จันตรี ศิริบุญรอด

หนึ่งร้อยปี จันตรี ศิริบุญรอด นักเขียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์ไทย

นามจันตรี ศิริบุญรอด อาจไม่ใช่ผู้ริเริ่มเขียน “นิยายวิทยาศาสตร์” คนแรกสุดของวงการวรรณกรรมไทยประเภทนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ความเป็นมาในยุคบุกเบิกของนิยายวิทยาศาสตร์ที่เป็นแบบไทยๆ เราท่านทั้งหลายยังจำกันได้ว่า จันตรี ศิริบุญรอด คือผู้อุทิศตัวทำงานหนักเพื่อวงการหนังสือประเภทนี้ และได้เป็นผู้ลงมือเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ของไทย ทั้งในเชิงเรื่องสั้นและนวนิยายอย่างจริงจัง และดูเหมือนจะเป็นเพียงคนเดียวที่เขียนนิยายวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทยไว้มากที่สุด

จากปกหลังรวมเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ “มนุษย์คู่”
–สุชาติ สวัสดิศรี–

อ่านเพิ่มเติม 100 ปี จันตรี ศิริบุญรอด

Advertisement