The Dispossessed ผู้ครองฟ้า

โดย เออร์ซูลา เค. เลอ กวิน Ursula K. Le Guin
ที่มา: http://bestsciencefictionbooks.com/top-25-best-science-fiction-books.php
ลำดับที่ 4 จาก 25 นิยายวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด ของเว็บไซต์ http://bestsciencefictionbooks.com รางวัลชนะเลิศ: NEBULA (1974), HUGO (1975), Locus SF (1975) การเสนอชื่อชิงรางวัล: CAMPBELL (1975)

ผู้ครองฟ้าThe Dispossessed หรือในชื่อฉบับแปลภาษาไทยว่า “ผู้ครองฟ้า” ได้รับการยกย่องว่าเป็นแนวทางใหม่ในการเขียนวรรณกรรมโลกยูโทเปีย แต่เมื่อเราอ่านบทตามที่ปรากฏในหนังสือ: “An Ambiguous Utopia”  ซึ่งวิเคราะห์ไว้ว่า เลอ กวิน ไม่ได้นำเสนออย่างตรงไปตรงมาถึงสังคมต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่ในนวนิยายของเธอ  แต่กลับมักจะบรรยายไว้ด้วยอย่างคลุมเครือ และละเอียดอ่อน ด้วยสำนวนที่ละมุนละไม ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมประการหนึ่งที่ทำให้เธอเป็นสุดยอดนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง

บนดาวเคราะห์เออร์ราส มีระบบสังคมสะท้อนให้เห็นถึงในช่วงเวลาที่ เลอ กวิน กำลังเขียนนวนิยาย ในเรื่องนี้มีรัฐหนึ่งชื่อว่า เอ-ไอโอ (A-Io) ซึ่งทำให้เราต้องหวนระลึกถึงสังคมทุนนิยมของสหรัฐฯ และอีกรัฐหนึ่งนามว่า ธู (Thu) ซึ่งมีลักษณะบางอย่างที่เป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต  ในทางตรงกันข้ามกันนั้น บนดวงจันทร์อนาเรส กลับมีสังคมอนาธิปไตยที่มีรากฐานมาจากคำสอนของโอโด   แต่ทว่าเราไม่ควรมองว่า อนาเรส เป็นสังคมแบบยูโทเปีย สังคมนี้ยังคงมีข้อจำกัดอีกหลากหลายประการซึ่ง เชอร์เวค ตัวเอกของเรื่องค้นพบ

เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามปฏิวัติสร้างทฤษฎีเวลาแบบใหม่ เขาเผชิญข้อจำกัดว่างานของเขาจะก้าวหน้าไปได้อย่างไรบนดาวอนาเรส   ดังนั้นเขาจึงเดินทางไปเออร์ราส เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์ที่นั่น แต่ก็พลันพบเพียงว่าเขาเผชิญข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปเพียงเท่านั้น

ในแต่ละบท เราได้ติดตามเรื่องราวของ เชอร์เวค ทั้งบนดาวอนาเรส และ เออร์ราส เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หนึ่งมักสะท้อนอยู่ในเหตุการณ์ที่คล้าย ๆ กัน เพื่อให้เราสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของสังคมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความบริสุทธิ์ของสังคมอนาธิปไตยถูกนำเสนอในเชิงบวกมาก แต่เราก็ยังคงเห็นข้อดีหลายประการสังคมทุนนิยม และคอมมิวนิสต์ของเออร์ราส

ทำไมถึงได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 25
เป็นงานที่เขียนขึ้นมาได้อย่างสวยงาม และเต็มไปด้วยข้อคิดต่าง ๆ มากมายที่ทำให้เราต้องย้อนมอง และประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเมืองที่ต่างออกไป   ในนวนิยายเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญของนิยายวิทยาศาสตร์ในฐานะวรรณกรรมทางด้านความคิดซึ่งมักจะไม่ค่อยได้รับรางวัล Hugo, Nebula and Locus Awards มากนัก

ทางเลือกอื่น
สำหรับเรื่องราวในแนวนี้ ถ้าหากคุณต้องการอ่านเรื่องอื่นอีก เราก็ยังคงเสนอผลงานอื่น ๆ ของ เลอ กวิน เพื่อเป็นทางเลือกในการอ่าน  เออร์ซูลา เลอ กวิน สมควรได้รับคำยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเขียนที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในนิยายวิทยาศาสตร์ แทบจะเป็นไปได้ยากที่จะเลือกเรื่องที่ดีที่สุดในหนังสือของเธอทั้ง The Dispossessed และ The Left Hand of Darkness  ต่างก็เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัล Hugo and Nebula Awards และนิตยสาร Locus ได้จัดเป็นอันดับที่สองในรายการ All-Time Best SF Novels The Left Hand of Darkness  ก็เป็นส่วนหนึ่งของ วัฏจักรไฮนิช (Hainish Cycle) เช่นเดียวกับ The Dispossessed และยังมีความรุนแรงทางการเมืองที่รุนแรงมาก แม้ว่าในกรณีนี้จะเกี่ยวข้องกับการเมืองในประเด็นทางด้านเพศ ตั้งอยู่บนดาวเคราะห์ที่เรียกว่าฤดูหนาว อธิบายถึงสังคมของคนที่มีสภาวะเพศเป็นกลาง และจะใช้ลักษณะทางเพศเพียงแค่เดือนละครั้งในเวลาที่รู้จักกันว่า เคมเมอร์


เออร์ซูล่า เค. เลอ กวิน
นักเขียนนวนิยาย
Ursula K. Le Quin

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s