คลังเก็บป้ายกำกับ: เอ็นโทรปี

ผู้ชนะกาลเวลา

The Man who win the Time

แอลฟ่า-21จ้องมองดูกล่องโลหะสี่เหลี่ยมเล็กๆ บนฝ่ามือของเขาอย่างพึงพอใจเขาเคาะกล่องโลหะในมือเบาๆ   นํ้าหนักมันเพียง 100กรัมเท่านั้นเองพอกดปุ่มสีขาวเล็กๆ ที่ข้างกล่องแล้วเขาก็หย่อนมันลงในกระเป๋าเสื้อพลางลุกขึ้นเดินไปปิดเครื่องควบคุมบรรยากาศอัตโนมัติแล้วกลับมานั่งที่เดิมพร้อมกับปล่อยใจให้คิดอะไรเพลินๆ เป็นการฆ่าเวลาเพื่อคอยดูผลที่กําลังจะเกิดขึ้น   ตาของเขากวาดไปรอบๆ ตัวก็พบแต่สิ่งประดิษฐที่อํานวยประโยชน์ ห้แก่มนุษยชาติเต็มไปหมด  ณ.มุมห้องด้านหนึ่ง…มีห้องกระจกรูปร่างเป็นทรงกระบอกมีประตูเปิดเข้าไปได้เนื้อที่ข้างในพอจุคนได้สัก 3-4 คน และภายในมีแผงสวิตช์อยู่แผงเดียวเท่านั้นดูๆ มันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรมากนัก แต่ความจริงสิ่งนี้มนุษยเรียกมันว่า “เครื่องเดินทาง” เป็นสิ่งที่อํานวยความสะดวกให้มนุษยในสมัยนี้มากที่สุดอย่างหนึ่ง   แทบทุกๆ ที่ในโลกจะมี “เครื่องเดินทาง” อยู่มันเป็นวิธีการคมนาคมของมนุษยในยุคนี้ โดยการเปลี่ยนมนุษยให้เป็นอนุภาคเล็กๆ เพื่อจัดส่งไปยังที่ที่ต้องการโดยผ่านระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วเครื่องเดินทาง ณ.จุดหมายก็จะเปลี่ยนอนุภาคเหล่านี้คืนสู่สภาพเดิม   ที่ผนังอีกด้านหนึ่งของมุมห้องมีเครื่องสมองกลขนาดย่อมๆ ตั้งอยู่ 2 เครื่อง เครื่องหนึ่งรวบรวมข้อมูลทุกๆ อย่างที่มนุษยรู้ทั้งนี้เพราะมันมีระบบติดต่อกับศูนยสมองกลโลก อีกเครื่องหนึ่งเป็นสมองกลที่ใช้วิเคราะหข้อมูลต่างๆ เครื่องนี้มีความสามารถขบคิดปัญหาต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งละเอียดลออ

อ่านเพิ่มเติม ผู้ชนะกาลเวลา

Advertisement